ODPADY ZIELONE SĄ ZBIERANE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Dla mieszkańców posesji prywatnych dostępne jest narzędzie przypominające o terminach wywozu śmieci, płatności oraz o zasadach selektywnej zbiórki.

NextPrev